โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

  • MORE
  • พร้อมให้บริการจัดประชุมสัมมนาทุกรูปแบบ และการจัดเลี้ยงทุก ระดับ ด้วยการนำเสนอห้องประชุมสัมมนา,ห้องจัดเลี้ยง 12 ห้อง ตั้งแต่ 10–1,300 ท่าน
    บริการ อาหารพื้นเมือง, อาหารมุสลิม, อาหารไทย จีน ยุโรป ให้ท่านอิ่มอร่อยกับบรรยากาศสบาย ๆ คลอเคล้าด้วยดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมือง ลิ้มรสเสน่ห์วัฒนธรรมอาหารของชาวปัตตานี